Home / News / Empowering Public to be a Smart Consumer (Memperkasa Masyarakat Menjadi Pengguna Bijak)

Empowering Public to be a Smart Consumer (Memperkasa Masyarakat Menjadi Pengguna Bijak)

Brunei Darussalam , 25 September 2021

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 25 September. - Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna (JPHEP), Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES) berperanan dalam mempromosi pasaran yang cekap dan kebajikan pengguna yang terpelihara melalui pelaksanaan dan penguatkuasaan tiga perundangan, iaitu Perintah Persaingan 2015; Perintah Pelindungan Pengguna (Perdagangan Wajar) 2011; dan Akta Kawalan Harga, Penggal 142.

Selain daripada mandat kerja-kerja pelaksanaan dan penguatkuasaan, di bawah tiga perundangan tersebut, JPES melalui JPHEP juga memantau harga dan stok barangan keperluan asasi tertentu secara mingguan sejak Disember 2020, merangkumi barangan makanan, seperti ayam, telur (gred 'B'), daging, bawang dan cili.

Hasil kerja pemantauan dikongsikan dengan pihak pengawal selia sektor sebagai 'input' dalam membentuk langkah-langkah atau intervensi bagi menangani isu pasaran, jika perlu.

Berikutan dengan pengumuman mengenai kes jangkitan tempatan COVID-19 di negara ini, pada awal bulan Ogos lalu, barangan yang dipantau ditambah sejak 7 Ogos 2021, meliputi barangan, seperti sungkup muka, pembersih tangan, minyak masak, beras dan susu tepung anak damit.

Maklumat mengenai kerja pemantauan ini dikongsikan bersama orang ramai melalui Laman Sesawang JPES, aplikasi PenggunaBijak dan media sosial secara mingguan.

Tujuan utama perkongsian ini adalah bagi mewujudkan ketelusan harga dan membolehkan orang ramai mengetahui harga juga pilihan yang terdapat di pasaran.

Dalam hubungan itu, 'PenggunaBijak' yang diperkenalkan sejak November 2016 merupakan aplikasi mudah alih JPES, yang diwujudkan bagi memperkasa pengguna (consumer) dengan menyediakan maklumat-maklumat ke arah menggalakkan konsep Pengguna Bijak.

Ini, termasuk menyediakan platform untuk mempromosi ketelusan harga bagi barangan asasi tertentu; membina budaya membuat perbandingan harga dalam kalangan pengguna; dan memberi maklumat mengenai pilihan yang terdapat di pasaran.

Selain daripada itu, aplikasi PenggunaBijak juga menyediakan saluran untuk memudahkan pengguna membuat aduan.

Antara perisian dan fungsi aplikasi PenggunaBijak, termasuk memberikan maklumat mengenai Perlindungan Pengguna; Barangan dikawal harga, di bawah Akta Kawalan Harga, Penggal 142; Harga kereta; Perbandingan Harga; Barangan makanan dan keperluan asasi tertentu yang dipantau harga; Acara Jualan Murah; Aduan Pengguna; dan Moving Banners.

Aplikasi PenggunaBijak ini boleh dimuat turun melalui Google Play Store dan Apple App Store. Setakat ini, PenggunaBijak mempunyai lebih 30,000 muat turun secara keseluruhannya, iaitu lebih 18,600 muat turun dari Google Play Store dan lebih 12,300 melalui Apple App Store.

Pihak JPES dalam kenyataannya, menyarankan para pengguna untuk mengguna pakai aplikasi PenggunaBijak bagi membuat perbandingan harga dan pilihan, di mana harga barangan adalah berbeza dari satu kedai ke satu kedai yang lain, tertakluk pada faktor, antaranya sumber bekalan, kualiti dan kapasiti.

To see the full article, please click the link here.